LUCOM Technologies, s.r.o.

Rádiokomunikačné technológie

Činnosť firmy LUCOM Technologies, s.r.o. je zameraná najmä na oblasť rádiokomunikačných technológií a ich aplikáciu v priemyselných podmienkach.

technológie / dizajn / funkčnosť & variabilita

Sofistikované riešenia šité na mieru

V tomto období dodávame a spravujeme rozsiahle siete rádiovej komunikácie v počte 972 bodov. Spoločnosť sa podieľala tiež na realizácii špeciálnych dodávok služieb – rekonštrukcia a dodávka rádiových systémov leteckej záchrannej služby.

972

bodov v sieti

Oblasti pôsobnosti

Predaj a dodávka komponentov rádiokomunikačných zariadení

Vývoj a dodávka rádiových priemyselných modemov v oblasti vodného a tepelného hospodárstva

Vývoj a dodávku softvérového vybavenia pre diaľkový zber údajov a ovládanie procesov

Vývoj a dodávka rádiokomunikačných systémov pre pokrytie rozsiahlych území

Návrh, projekcia a dodávka rádiokomunikačných systémov pre vnútorné pokrytie priestorov (tunelové aplikácie)

Rádiové systémy diaľkového riadenia pre vodárenské objekty (kanalizačné systémy, vodojemy,..) na území celého Slovenska

Spravovanie rádiových systémov inštalovaných na vodných dielach na území celého Slovenska

Vybudovanie rádiotelemetrických dispečingov v rámci celého Slovenska

Vybudovanie kompletného rádiového systému pre Mestské polície

technológie / dizajn / funkčnosť & variabilita

Profil spoločnosti

Činnosť firmy LUCOM Technologies, s.r.o. je zameraná najmä na oblasť rádiokomunikačných technológií a ich aplikáciu v priemyselných podmienkach.

V roku 2009 LUCOM Technologies, s.r.o. realizovala kompletnú dodávku rádiových systémov pre tunel Bôrik a priľahlú diaľničnú sústavu.Spoločnosť sa podieľala tiež na realizácii špeciálnych dodávok služieb – rekonštrukcia a dodávka rádiových systémov leteckej záchrannej služby.

Spoločnosť historicky nadväzuje na niekoľkoročné skúsenosti, počas ktorých prešla rôznymi štrukturálnymi zmenami (zmeny organizačnej štruktúry a zmeny právnej formy).

Od marca 2009 je LUCOM Technologies, s.r.o. držiteľom certifikátu ISO 9001 

Technologický
líder na trhu.